Claver Real Estate richt zich als ontwikkelaar-belegger op bestaand vastgoed in Nederlandse grote steden. De projecten worden voor eigen rekening en risico aangekocht en verbouwd om vervolgens voor de lange termijn als belegging te worden aangehouden. De focus ligt op objecten met een karakteristieke uitstraling, welke getransformeerd worden naar woonfuncties, al dan niet gecombineerd met aanvullende gebruiksfuncties.