Claver Real Estate richt zich als ontwikkelaar-belegger op bestaand vastgoed in Nederlandse grote steden. De projecten worden voor eigen rekening en risico aangekocht en verbouwd om vervolgens voor de lange termijn als belegging te worden aangehouden. De focus ligt op objecten met een karakteristieke uitstraling, welke getransformeerd worden naar woonfuncties, al dan niet gecombineerd met aanvullende gebruiksfuncties.

Door bestaand vastgoed geschikt te maken voor doorexploitatie voor de lange termijn en dit vastgoed te voorzien van tenminste A-labels, wordt een in alle opzichten duurzame portefeuille opgebouwd. Doelgroep onafhankelijk wordt er in onze projecten altijd gezocht naar een verbindende factor tussen de gebruikers van het gebouw, dit omdat we vinden dat mensen niet alleen in onze gebouwen wonen, maar er ook leven.

Behoud historische panden

Door herontwikkeling van bestaand vastgoed, wordt voorkomen dat karakteristieke panden gesloopt worden.

Optimaal
woongenot

De woningen voldoen aan alle hedendaagse eisen en wensen, met behoud van de sfeer van het oude pand.

Meer duurzame woonruimte

Door het vastgoed te voorzien van tenminste A-labels, worden alle projecten duurzaam gerealiseerd.

CONTACT

1 + 2 = ?

Adres

Claver Real Estate BV
Veldweg 1
5715 PP Lierop

info@claverrealestate.nl


Contact huurders

Voor service- en onderhoudsmeldingen op werkdagen via email bereikbaar tussen 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: service@claverrealestate.nl

Voor spoedeisende zaken en vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kan er contact opgenomen worden via het WhatsApp. Voor overige, niet spoedeisende zaken kan gebruik worden gemaakt van bovenstaande emailadres.

WhatsApp nummer:  +31 (0)6 21 32 17 59

 Willem Claassens

 Patrick Verbakel

© 2016 Claver Real Estate BV | Realisatie door buro Wild