POIRTERSSTRAAT TILBURG

In ontwikkeling
28 zorgappartementen

De complexen van zowel de Thomas van Kempenstraat 8 als Poirtersstraat 2 en 4 maken deel uit van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Van alle voormalige parochiecomplexen, behorende bij de Margarita Maria Alacoquekerk aan de Ringbaan-West zijn nog veel gebouwen in tact.

De voormalige montessori- en huishoudschool zijn gebouwd in de jaren 30 en is in de voorgaande eeuw meerdere malen verbouwd en van functie gewisseld. In 1954 is de voormalige muziekschool op het achtererf bijgebouwd. De laatste grootschalige aanpassing was de verbouwing van het pand in 1972. Aan de straatzijde is het pand in een egale kleur grijs geschilderd om alle historische aanpassingen te verbergen. In het afgelopen decennium zijn er naast wat kleinschalige onderhoudswerkzaamheden en kleinschalige aanpassingen geen grootschalige wijzigingen meer geweest. Het pand is daardoor van binnen erg gedateerd geraakt.

Claver Real Estate is voornemens om het complex te voorzien van zorg-appartementen voor jongeren. Het complex leent zich, mede door het introverte karakter van de zeer goed voor een deze doelgroep.

  • In ontwikkeling
  • Transformatie van bestaande montessorischool en muziekschool
  • circa 28 zorg-appartementen voor jongeren
© 2016 Claver Real Estate BV | Realisatie door buro Wild